Adresă Lidl Discount SRL

Sediul central
Bd. Dimitrie Pompeiu 6 E,   
Clădirea Pipera Business Tower, Etaj 4,
020335 Sector 2,
Bucureşti       

Sediul social
Sat Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani D.N. 72, Crangul lui Bot km. 73+810, jud Prahova;
Cod unic de inregistrare: 22891860;
Cod de inregistrare in scopuri de TVA: RO 22891860;
J29/3212/2007;
Capital social: 980.472.700 lei

În măsura în care pagina de internet Lidl conţine trimiteri către pagini externe de internet ale unor terţi (numite hyperlinks), responsabilitatea privind conţinutul acestor pagini externe conectate le revine în exclusivitate operatorilor lor. Înaintea conectării la alte pagini externe de internet, Lidl a supus examinării conţinutul acestora privind eventuale abateri legislative.
În acelaşi timp însă, Lidl nu dispune de nici o influenţă asupra prezentării conţinutului şi a diverselor informaţii de pe alte pagini externe de internet, astfel încât Lidl nu îşi asumă în niciun fel conţinutul acestor pagini. Lidl verifică la intervale regulate paginile conectate. De îndată ce se constată vreo abatere legislativă pe una dintre acestea, se procedează imediat la îndepărtarea legăturii cu respectiva pagină. Rǎspunderea pentru conţinutul cu caracter ilegal, pentru prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste pagini, le revine în exclusivitate operatorilor acestora.